Elias Pentikis - Fine Artist

Elias Pentikis Art

Browse art created by Elias Pentikis.

 
 
 
Post on Facebook
Post on Twitter
Post on Google+
Post on StumbleUpon
Post on Pinterest

Joined

2018

Followers

28

Visitors

2,373

Images = 65

Previous

[1]

2
Luminous by Elias Pentikis
 

Luminous by Elias Pentikis

Cross flow by Elias Pentikis
 

Cross flow by Elias Pentikis

A bit closer by Elias Pentikis
 

A bit closer by Elias Pentikis

Final destination by Elias Pentikis
 

Final destination by Elias Pentikis

Beautiful otherness by Elias Pentikis
 

Beautiful otherness by Elias Pentikis

Into the whispers of the water by Elias Pentikis
 

Into the whispers of the water by Elias Pentikis

Rush by Elias Pentikis
 

Rush by Elias Pentikis

Slow flow by Elias Pentikis
 

Slow flow by Elias Pentikis

Fairyland by Elias Pentikis
 

Fairyland by Elias Pentikis

Refuge of Dreams by Elias Pentikis
 

Refuge of Dreams by Elias Pentikis

Dreamy by Elias Pentikis
 

Dreamy by Elias Pentikis

Is it alive? by Elias Pentikis
 

Is it alive? by Elias Pentikis

Livaditis by Elias Pentikis
 

Livaditis by Elias Pentikis

Icefall by Elias Pentikis
 

Icefall by Elias Pentikis

Frozen 30 meters above by Elias Pentikis
 

Frozen 30 meters above by Elias Pentikis

Frozen Giant by Elias Pentikis
 

Frozen Giant by Elias Pentikis

Dressed In Snow by Elias Pentikis
 

Dressed In Snow by Elias Pentikis

Kamares by Elias Pentikis
 

Kamares by Elias Pentikis

The Aqueduct by Elias Pentikis
 

The Aqueduct by Elias Pentikis

Shelter For Dwellings by Elias Pentikis
 

Shelter For Dwellings by Elias Pentikis

Where Present Intersects Past by Elias Pentikis
 

Where Present Intersects Past by Elias Pentikis

A Bridge For Water by Elias Pentikis
 

A Bridge For Water by Elias Pentikis

Waving Stones by Elias Pentikis
 

Waving Stones by Elias Pentikis

Vanishing Form by Elias Pentikis
 

Vanishing Form by Elias Pentikis

The Arch by Elias Pentikis
 

The Arch by Elias Pentikis

Joyous by Elias Pentikis
 

Joyous by Elias Pentikis

The Gathering by Elias Pentikis
 

The Gathering by Elias Pentikis

Couples in Nature by Elias Pentikis
 

Couples in Nature by Elias Pentikis

Old Fashioned by Elias Pentikis
 

Old Fashioned by Elias Pentikis

Full Moon Magic II by Elias Pentikis
 

Full Moon Magic II by Elias Pentikis

Full Moon Magic I by Elias Pentikis
 

Full Moon Magic I by Elias Pentikis

Kavala Under The Full Moon by Elias Pentikis
 

Kavala Under The Full Moon by Elias Pentikis

Beautiful City by Elias Pentikis
 

Beautiful City by Elias Pentikis

Sunset Time by Elias Pentikis
 

Sunset Time by Elias Pentikis

City wake up by Elias Pentikis
 

City wake up by Elias Pentikis

A Peaceful Evening by Elias Pentikis
 

A Peaceful Evening by Elias Pentikis

South Winds by Elias Pentikis
 

South Winds by Elias Pentikis

Hometown Beautifulness by Elias Pentikis
 

Hometown Beautifulness by Elias Pentikis

Just Because... by Elias Pentikis
 

Just Because... by Elias Pentikis

A Peaceful Evening II by Elias Pentikis
 

A Peaceful Evening II by Elias Pentikis

Fire In The Sky by Elias Pentikis
 

Fire In The Sky by Elias Pentikis

Blackest by Elias Pentikis
 

Blackest by Elias Pentikis

The Island by Elias Pentikis
 

The Island by Elias Pentikis

On the rocks by Elias Pentikis
 

On the rocks by Elias Pentikis

Cloudscaped by Elias Pentikis
 

Cloudscaped by Elias Pentikis

Misurina Panorama by Elias Pentikis
 

Misurina Panorama by Elias Pentikis

First Night in Misurina by Elias Pentikis
 

First Night in Misurina by Elias Pentikis

Tre Cime di Lavaredo Panorama by Elias Pentikis
 

Tre Cime di Lavaredo Panorama by Elias Pentikis

Images = 65

Previous

[1]

2

Page #1 of 2