White Stork Landing

Heiko Koehrer-Wagner

|

#444 of 2189

|

White Stork Landing Photograph

Comments

Post a Comment

Stamford, CT - United States

Wonderful capture! v

Thank you very much Judy!

Bulli , Ne - Australia

good one

Thank you Pamela!

Spring Glen, NY - United States

Great shot!

Thank you Pamela!

Post a Comment